23. 3. 2018

O Nás

Kdo jsme

  • Roverský kmen Polena čítá k 1. 9. 2018 73 členů. Spojuje všechny Rovery a Rangers v našem středisku, kteří jsou ve středisku aktivní (jako RR nebo vedoucí) a je jim nejméně 15 let. Ve všem, co děláme, se snažíme překonávat naše hranice, poznávat lépe sami sebe i sebe navzájem. Rovering je totiž výzva!
  • Schůzky nejmladší družiny Jehličí probíhají každou středu od 19:00 do 21:00 v klubovně na faře.
  • Na akce vyrážíme zhruba 1x do měsíce.
  • Naším cílem je poskytnout možnost skautského vyžití těm, co už vychodili mladší oddíly, ale zároveň mají stále chuť se setkávat, zažívat roverský program a podporovat svůj osobní rozvoj.
  • Na schůzkách často vyrážíme na různé sportovní či kulturní akce, snažíme se učit novým věcem, a samozřejmě i hrajeme spoustu her.

Jak se přihlásit

  • Pokud se chcete do kmene Polena nebo do roverské družiny Jehličí přihlásit, kontaktujte Inspekthora damiankoch@skaut.cz

Další informace

Mezi rovery započítáváme všechny vedoucí jednotlivých oddílů a také 1 aktivní družinu roverů s názvem Jehličí, která aktuálně čítá 20 aktivních členů. Když skauti a skautky v cca 15 letech opouští své oddíly, doposud pohlavně rozdělené, stávají se na 2 roky právě touto roverskou družinou. Po 1,5 roce začínají skládat Čekatelky a během toho posledního půlroku se začínají zapojovat do činností oddílů jako vedoucí, než se pak od září stanou plnohodnotnými vedoucími u oddílů.

Co je potřeba pořídit

  • Nic