DÁVÁM, CO UMÍM!

V rámci výzvy Dávám, co umím! na podporu stavby nové klubovny skautského střediska Oheň v H. Počernicích

Znalost angličtiny je dnes samozřejmostí, bez níž prakticky nelze projít školním vzdělávacím procesem ani najít dobré pracovní uplatnění. Naše děti se s výukou tohoto jazyka setkají zhusta již v první třídě základní školy.

Podzimní les / Autumn Forest

6. -7. 10. 2018

První říjnový víkend nabízíme Vašemu dítěti/dětem lesní program s angličtinou – budeme běhat po lese a přitom mluvit anglicky!

KDY?

6. -7. 10. 2018, vždy od 8 hod do 17 hod (přesný čas lze zlehka upravit individuální dohodou)

KDE?

Každé ráno startujeme z centra Horních Počernic směr hájenka v Xaverovském háji, většinu času budeme trávit venku! V případě zvláště špatného počasí máme útulek zajištěn.

KDO?

Předškoláci a žáci prvního stupně ZŠ – děti budou dle úrovně angličtiny rozděleny na dvě skupiny.

S KÝM?

Mgr. Magda Matulíková – učitelka angličtiny na ZŠ Spojenců. Má kvalifikaci pro výuku angličtiny na 1., 2. a 3. stupni, jazykovou zkoušku C1 (CAE). Angličtinu studovala na Caledonian School a dále absolvovala několik zahraničních studijních pobytů i pracovních stáží. Dlouhodobě pracuje s dětmi na základních školách i při mimoškolních aktivitách.

Mgr. Karolína Klímová – absolventka PřF UK v oboru fyzická geografie, je matkou tří dětí školního věku. Má zkušenost jako au-pair ve Velké Británii, v letech 2010 – 2016 byla lektorkou individuální výuky angličtiny pro dospívající a dospělé, absolvovala jazykovou zkoušku C1 (CAE), v letech 2014 – 2016 vedla Klub předškolní angličtiny MŠ Chodovická.

Lektorky hovoří po celý den na děti anglicky, dvě asistentky z řad hornopočernických skautek jsou „spojovacími důstojníky“ – v případě potřeby se vrací k češtině, aby dětem pomohly se zorientovat. Jedna z asistentek má kvalifikaci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích.

ZA KOLIK?

1 500 Kč vč. stravování (teplý oběd, 1x odpolední svačina, pitný režim), sourozenecká sleva 200 Kč. Veškerý výtěžek z akce jde na stavbu skautské klubovny, platíte přímo na transparentní účet hornopočernických skautů. Akci podpořil Dětský lesní klub Hájenka, který zdarma poskytl zázemí.

CO BUDEME DĚLAT?

Tématem celého programu je život v lese – lesní rostliny a živočichové, střídání ročních období a životní prostředí. Děti by se měly během víkendu seznámit se slovní zásobou daného tematického okruhu.

Během víkendu se chceme věnovat těmto aktivitám:

  • hrát pohybové hry zaměřené na nácvik stěžejní slovní zásoby
  • tvořit vlastní jazykový slovníček
  • učit se anglickou písničku o přírodě
  • vyrábět podzimní dekorace
  • zkusíme si zahrát anglickou scénku na téma pohádky O Budulínkovi

Konkrétní realizace programu bude záviset na věku a zájmu přihlášených dětí.

STRAVOVÁNÍ

Jídlo bude připravováno v domácích podmínkách, stejně jako na skautských akcích.

Sobota 6. 10.: oběd – těstoviny s kuřecím masem/sýrem a zeleninou dle vlastního výběru dítěte, odpolední svačina – ovoce, domácí koláč, nápoje – voda/voda se sirupem/čaj

Neděle 7. 10.: oběd – vydatná zeleninová polévka s pečivem, odpolední svačina – ovoce, domácí koláč), nápoje – voda/voda se sirupem/čaj

CO BY VAŠE DÍTĚ MĚLO MÍT S SEBOU?

Vhodné oblečení a obutí dle aktuální povětrnostní situace, pláštěnku, baťůžek s dopolední svačinou a lahví s pitím, penál s pastelkami.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašujte se na e-mailové adrese klimovak@volny.cz, mob. 774 347 262 (Karolína Klímová) nebo na e-mailovou adresu skautskaklubovna@seznam.cz.

Těšíme se na Vaše děti!

Skauting je výzva! Skauti ve svém programu plní různé výzvy a pro nás tou největší je v současné době stavba nové klubovny. Už v minulých číslech zpravodaje jsme informovali o našich potřebách a snaze nastartovat tento odvážný projekt. Máme radost z každé podpory, kterou nám dáváte, a děkujeme všem našim dosavadním dárcům. Za půl roku nám na transparentní účet (odkaz na účet) dorazilo přes 80 000 Kč. To je neuvěřitelné!

Nyní máme jednu výzvu pro Vás. Je od skupiny nadšených přátel našeho střediska, kteří vymysleli projekt, díky němuž by bylo možné finančně podpořit stavbu nové klubovny. Jedná se o výzvu „Dávám, co umím“. Jde o benefici, ke které se může přidat kdokoli, kdo by dokázal nabídnout činnost, aktivitu nebo znalost lidem, kteří jeho službu využijí. Tuto výzvu začínáme v rámci víkendového kurzu lesní angličtiny pro děti, který bude probíhat v sobotu a v neděli 6. – 7. října pod vedením Karolíny Klímové a Magdy Matulíkové. Pokud byste na ni chtěli přihlásit vaše dítko, postupujte podle instrukcí v letáčku u tohoto článku. Jak se přidat do nadšeného týmu „Dávám, co umím“ je v letáčku popsáno také.

Věříme, že se najdou další podporovatelé našich aktivit a společně tak vše zvládneme. Ještě jednou děkujeme!