První schůzka školního roku 18/19

V letošním roce 2018/19 již neprobíhá přijímáni nových členů do vlčácké smečky z důvodu naplnění kapacit. Nábor nových členů bude probíhat v září 2019. Informace k náborové schůzce pro nováčky budou na webu upřesněny během srpna 2019.