Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s.

Na Chvalské tvrzi 860/4 | Praha 9 – Horní Počernice 193 00

Informace | Skautky
Počernický oddíl skautek „Vlnky“ je pro holky ve věku 10 – 15 let. Momentálně má 36 skautek a početný vedoucovský team. Všechny schůzky probíhají v klubovně „Lom“ v ul. Ve Zliči.

Schůzka Rádkyně Přezdívka Telefon


Náš oddíl funguje na základě „družinového systému“ – to znamená, že je rozdělen do 3 podobně početných družin, jež se scházejí jednou týdně. Každá družina je vedena rádkyní a podrádkyní, což jsou zpravidla nejstarší skautky (jsou v oddíle nejdéle, působí jako vzor pro mladší holky). Jednotlivé družiny mají na starosti „patroni“ z řad vedoucích (pomáhají rádkyni při tvorbě programu, fungují jako dozor při atypických schůzkách...). Na družinových schůzkách je prostor na individuálnější program a holky se na nich lépe poznají a skamarádí. Během celého školního roku se učí ve družinách spolupracovat a někdy probíhá mezidružinové soupeření. Je zřejmé, že klademe velký důraz na družinu, neznamená to však, že máme čtyři izolované skupiny, a všechny skautky se mezi sebou dobře neznají. Naopak. Všechny se scházíme na oddílové schůzce jednou za měsíc – letos je tomu každé druhé úterý v měsíci. Společně také jezdíme na víkendové akce mající různorodou náplň (sjíždění řeky; slaňování; jízda na kolech; historická témata; kulturní, sociální, rukodělný,... program,...). Každý rok jezdíme na podzimní prázdniny, „vánoční víkend“, víkend na běžkách, jarní puťák (většinou do skal). Dále s oddílem světlušek pořádáme Den sesterství a s oddílem skautů společný víkend (většinou na pohnuté téma našich dějin). Vyvrcholením celoroční činnosti je 14denní tábor, na který jezdíme buď na naše oblíbené tábořiště v Trojmezí u Aše (kde spíme v „týpkách“) nebo objevujeme jiná zapadlá místa naší republiky (tam většinou spíme v podsadových stanech).
poslední změna 14.9.2015