23. 3. 2018

O Nás

Oddíl skautek

Kdo jsme

  • Náš oddíl je určen pro slečny od páté do deváté třídy.
  • Scházíme se vždy jako celý oddíl každé druhé úterý v měsíci v 17:30 v lomu (ulice Ve Zliči) nebo na speciálním programu v Praze (výletě do lanového centra, muzea, kina...). Jinak je oddíl rozdělen do 4 družin, které mají samostatné družinové schůzky (týdně - v úterý nebo ve středu).
  • Na chodu družinových schůzek se skautky podílí samy (vždy pod záštitou nejstarších z nich - role rádkyně). Na oddílových schůzkách připravují program vedoucí - mnohdy je zaměřen na aktuální témata (volby, komunikace, svátky....). Střídají se zde hry s povídacími programy. Často se též vydáváme za sportem či kulturou.
  • Každý měsíc vyrážíme na víkendové výpravy do různých míst republiky, podle počasí dovnitř či ven. Akce bývají tematicky zaměřeny (víkend taneční/divadelní/zdravotní...), či jsou formou puťáku, vody... Krom toho jezdíme na podzimní a jarní prázdniny či využíváme prodloužených víkendů.
  • Naším hlavním cílem se vytvořit kolektiv, ve kterém se budou skautky cítit dobře a bezpečně. Snažíme se jim zprostředkovávat nové zážitky, které je mohou v lecčem obohatit a posunout. Věříme, že díky družinovému systému si v našem oddíle každá slečna najde své místo. Vrcholem našeho celoročního snažení je pak dvoutýdenní letní tábor, který je vyjímečný právě sepjatostí kolektivu a přes rok vytvořeným přátelstvím.

jAK SE PŘIHLÁSIT

  • Z kapacitních důvodů pro rok 2018/19 nepřijímáme nové členky, které neprošly v našem středisku oddílem světlušek. V případě zájmu doporučujeme se zkusit obrátit na jiný skautský oddíl na Praze 9 (např. Kyje, Újezd nad lesy apod....).

Co je potřeba pořídit

Základem jsou dobré pohorky a krosna (do 60L), která skautce dobře sedne na zádech. Oddílové tričko si budete moci zakoupit na rodičovské schůzce (cena: 180 Kč).