23. 3. 2018

O Nás

Kdo JSme?

 • Vlčata jsou oddíl kluků od první do čtvrté (někdy páté) třídy ZŠ.
 • Scházíme se každý týden v úterý od 17:00 v klubovně v areálu starého lomu v ulici 'Ve Zliči'.
 • Minimálně jednou za měsíc jezdíme na výlety, pořádáme letní tábor a pobyty o podzimních a jarních prázdninách.
 • Programem schůzek jsou z největší části hry, krom toho se vlčata učí šifrovat, pracovat s pilou, zatloukat hřebíky, vázat uzly a mnoho dalšího.
 • U této věkové kategorie je naším hlavním cílem naučit děti spolupracovat a hrát si v kolektivu.
 • Děti jsou rozděleny do družinek po pěti až sedmi. Tyto skupinky zůstávají stejné během celého školního roku i na táboře a vzájemně soupeří při hrách.

jAK SE PŘIHLÁSIT?

 • Nábor nováčků do oddílu vlčat 11.9.2018

 • Schůzky jsou v Lomu (ulice Ve Zliči) od 17:00-19:00. Nábor nových členů je určen pro ty co nastupují do druhé nebo třetí třídy. Kluci ať jsou oblečení na ven s ohledem na to, že se mohou ušpinit. Potřebovat budou pouze pití.

 • Rodiče ať počítají s krátkým seznámením našeho oddílu (cca 10min po zahájení schůzky).
 • V posledních letech máme zaznamenáváme velký zájem o členství v našem oddíle a moc nás to těší. Bohužel ale máme omezené možnosti v otázce vedoucích. Je tedy možné, že budeme muset omezit nábor nových členů. Aktuální informace budou na stránkách. 

 • Děti, kteří chodí do 1. třídy – vznik oddílu Benjamínků (Do naší smečky mohou děti přicházet nově až od druhé třídy. Pro prvňáky bude možnost vstupu do oddílu Benjamínků, ze kterého po roce budou mít jistý přechod do naší smečky).

dALŠÍ INFORMACE

 • Ne všechny informace je možné posílat po dětech. Potřebujeme mítemailovou adresu schránky, kterou alespoň jednou za týden vybíráte. Přes tu bude probíhat veškerá komunikace. Pokud email nemáte nebo ho nevybíráte, musíme se dohodnout jinak.
 • V přihlášce je opravdu nutné vyplnit všechny údaje, zejména způsob vyzvednutí dítěte po schůzce a rodné číslo…
 • Na schůzku je potřeba dávat dětem pití, do lomu není zavedená pitná voda. Svačinu děti na schůzku nepotřebují.
 • Podmínkou účasti na táboře je 50% účast na schůzkách i ostatních akcích během roku.
 • Nedávejte prosím dětem na akce mobilní telefony. 
  Do prvního problému mobil tolerujeme, když jakkoli naruší program, zabavujeme ho a vypínáme. Totéž platí o MP3
  přehrávačích atp.
 • „Pití na celý den“ znamená minimálně jeden litr.

Co je potřeba dětem pořídit?

 • SPACÁK
 • KARIMATKU
 • BATERKU
 • SKAUTSKÝ KROJ (u nováčků počkejte, až vás vyzveme ke koupi)
 • BAŤOH (ALESPOŇ 45 l)
 • PEVNÉ BOTY (POHORKY)